Digital Markedsfører
digital markedsfører
Født og oppvokst i Bergen. Flyttet i ung alder til Storbrittania, hvor han jobbet i serviceyrket, samtidig som han tok utdanning i forretningsledelse.

Etter å ha flyttet tilbake til Norge har han jobbet som fotograf, med kreasjon av media til bruk på sosiale medier for andre selskaper.

Har god erfaring og forståelse for markedsføring og klarer lett å sette seg inn i andre bedrifters behov, og utnytter dette for å kunne rådgi disse i forhold til potensielle muligheter de kan gripe fatt i.

For å kontakte Arvid, send en epost til arvid@netthvalen.no