La me slipp å tenke

Vårt erfarne team hjelper med å finne svakheter i brukergrensesnittet på dine online og mobile prosjekter.

Vi kan hjelpe med:

• User research
• Wireframing
• Usability testing
• Prototyping

Avhengig av prosjektet du ønsker å få hjelp med og hvilken tidsramme det vil ta å utføre dette, så begynner våre UX-relaterte tjenester fra 20.000,- per prosjekt.